Monitoring potrubia Humenné

Monitoring potrubia NON-STOP Humenné

0948 201 470

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Monitorovanie potrubia – domácnosti, firmy – Humenné

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Preventívny TV monitoring

Vyhnite sa havarijným stavom. Monitorovanie profesionálnou technikou.

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Monitoring upchatého potrubia

Sondovanie vizuálne nedostupných častí potrubia. TV monitoring s výsledkom na USB alebo pamäťovú kartu.

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Kamerovanie potrubia, krtkovanie

Komplexné služby – monitoring upchatého potrubia a následné čistenie kanalizácie.

Monitorovanie potrubia v Humennom 24 hodín denne

Monitoring a čistenie kanalizácii, monitorovanie odtokov, vysokotlakové čistenie odpadov. monitoring upchatého potrubia.

Naše krtkovacie a monitorovacie vozidlo poskytuje vysoký pracovný tlak a je vhodné pre monitorovanie aj vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Vysokým tlakom vody prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky.

Kvalitné čistenie a monitorovanie veľmi znečistených a starých odpadov a kanalizácií bez použitia chemických látok.

Monitorovanie a vysokotlakové čistenie (krtkovanie) kanalizácií v domácnosti a monitoring v priemyselných objektch.

Poskytujeme lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu obnovenia celého kanalizačného systému dôkladným monitorovaním kanalizácie (príp. krtkovaním), ako časovo rozsiahlu a finančne nákladnú výmenu starého potrubia za nové potrubie.

Monitoring v domácnostiach, obytných blokoch, krtkovanie vo firmách, výrobných fabrikách, krtkovanie v reštauráciách, školách a škôlkach

 • Monitoring domových a bytových odpadov, stúpačiek
 • Monitorovanie odpadov
 • Monitoring potrubia
 • Čistenie WC odtokov, pisoárov
 • Čistenie kuchynských drezov
 • Krtkovanie odtokov vaní
 • Čistenie sifónov
 • Prebíjanie umývadiel, odpadových guličiek
 • Čistenie strešných zvodov
 • Monitorovanie upchatých stúpačiek v bytových domoch
 • Upchaté a znečistené domové prípojky
 • Monitoring priemyselnej kanalizácie
 • Monitoring odtokových potrubí
 • Monitoring kanalizačných odpadov
 • Monitorovanie kanalizačných prípojok
 • Monitoring kanazlizácií priemyselných objektov
 • Čistenie tukových usadenín z potrubia
 • Prebíjanie drenáží a odvodňovacích systémov
 • Monitorovanie upchatých kanálov

Profesionálne vybavenie

 • Krtkovancie a monitorovacie vozidlo
 • Kamerový systém
 • Vysokotlakové čistenie zariadeniami WAP
 • Profesionálne vysávače
 • Vysokovýkonné čerpadlá
 • Elektrický generátor
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia