Čistenie odpadov a odtokov Košice a okolie

Vysokotlakové profesionálne čistenie odpadov a odtokov Košice a okolie

Čistenie odpadov a odtokov Košice – 24 hodín denne

Vysokotlakové čistenie odpadov a odtokov vysokotlakovým prúdom vody.

Profesionálne vybavenie a odborný servisný zásah našich vyškolených technikov zaručí odstránenie havarijného stavu takmer u 100% zákazníkov, čím sa radíme na Východnom Slovensku medzi najlepších.

Máme špičkové vybavenie na odstránenie vodného kameňa a koreňov v potrubí.

Používame vysokotlakové krtkovanie potrubia, mechanické krtkovanie, frézovanie potrubia od vodného kameňa a koreňov.

Novinkou je sanácia potrubia nanesením epoxidovej vrstvy, ktorá zacelí netesnosti a vyhladí steny rúry, čím zvýši ich priechodnosť bez potreby výmeny celého potrubia.

Naše pretlakové vozidlo poskytuje skutočný pracovný tlak 150 barov pre použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Táto čistička pretlači potrubím 80 metrov vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá vysokým tlakom vody prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčisti potrubie, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú voľnú prietokovú kapacitu – úplne bez použitia škodlivých chemikálii.

Výkon: Skutočný pracovný tlak 150 barov a prietok vody 70 litrov / 1 min. zaručí rýchle a účinné vyčistenie potrubí.
Ľahká hadica: Hadica s nylonovým opletením má výrazne nižšiu hmotnosť’ a vyššiu pružnosť’ bez toho, aby sa znížila jej tuhosť’. Osová posuvná sila tak môže poháňať’ hadicu hlbšie do potrubia.

Touto našou službou ponúkame hlavne lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu obnovenia celého kanalizačného systému dôkladným vysokotlakovým prečistením (príp. kamerovým zmonitorovaním), ako časovo rozsiahlu a finančne nákladnú výmenu starého potrubia za nové potrubie.

Jednou z našich veľmi nápomocných a ocenených služieb pre zákazníkov sú aj poradenské služby priamo na mieste, týkajúce sa udržiavania priechodného a čistého potrubia, pričom Vám, príp. Vášmu pracovníkovi vysvetlíme prečo dochádza k samotnému zaneseniu a upchatiu Vášho potrubia, a ako tomu v budúcnosti predísť a svojpomocne udržiavať potrubie prevádzky schopné aj naďalej. Z našich dlhoročných skúsenosti v tomto obore doporučujeme preventívne čistenie starého kanalizačného potrubia min. 1 krát za 2 roky, čím predídete havarijným stavom s následkom odstavenia prevádzky a možným rozsiahlym a finančne nákladným škodám.

Kvalitné krtkovanie usadenín v odpadových potrubiach a kanalizáciách, ktoré sú silne znečistené a staré, vykonávame bez použitia chemikálií.

Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubia
Čistenie odtokov Košice

Čistenie kanalizácie, potrubia, krtkovanie, prebíjanie upchatých odpadovČistenie upchatej kanalizácie a odpadov, prebíjanie odpadov v rodinných domoch aj v bytových domoch. Krtkovanie a monitorovanie kanalizácie.

Čistenie kanalizácie, potrubia, krtkovanie, prebíjanie upchatých odpadovPrebíjanie upchatých odpadov, oprava a výmena poškodeného potrubia, prebíjanie upchatej kanalizácie. Krtkovanie.

Trasovanie kanalizácieNa presné vytýčenie trasy kanalizácie, zalomenia kanalizácie alebo iného mechanického poškodenia používame špičkový GPS lokalizátor značky RIDGID.

Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubiaNa hlavnú kanalizáciu využívame vysokotlakový stroj s čistiacou tryskou na konci až 90 metroveho krta, ktorým dokážeme vyčistiť potrubie o priemere od 50 DN do 400 DN. Tento stroj s výkonom 200 barov a 70 litrov / 1 min patrí medzi najvýkonnejšie čistiace stroje na trhu.

Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubiaNeoddeliteľnou a veľmi žiadanou sáčasťou našej výbavy je aj kamerový systém na detekovanie problému potrubí, ktorým zákazníkovy ukážeme skutočný stav jeho potrubia. 20 metrov dlhá kamera je veľmi ohybná a pružná pričom zákazníkovy dokážeme tento obraz nahrať na USB nosič pre jeho ďalšiu archiváciu na prípadne opravy alebo ako dôkaz našej kvalitne odvedenej práce.

Čistenie odpadov najčastejšie vykonávame v domácnostiach, obytných blokoch, firmách, výrobných fabrikách, reštauráciách, školách, škôlok, jedálni a pod. ako napr:

Čistenie domových a bytových odpadov, stúpačiek
Čistenie WC odtokov, pisoárov
Čistenie odpadov kuchynských drezov
Čistenie odpadov vaní
Čistenie sifónov
Čistenie odpadov umývadiel
Čistenie strešných zvodov
Čistenie upchatých stúpačiek v bytových domoch
Čistenie znečistených domových prípojok
Čistenie odpadov priemyselnej kanalizácie
Čistenie odtokových potrubí
Čistenie kanalizačných odpadov